Studieresultaten Tonen Significante Verbetering Multipel Myeloom Zorg

 

ROTTERDAM en SAN DIEGO (Verenigde Staten), 13 juni 2019: een aanzienlijk aantal bloedkanker (multipel myeloom) patiënten kunnen beter beslissen over een behandeling als er meer informatie over hun diagnose beschikbaar komt voor hen en hun behandelend arts. Voorlopige studieresultaten, samengebracht door 6 gerenommeerde Amerikaanse ziekenhuizen, laten zien dat een arts de diagnose kan verbeteren in 42% van de gevallen door gebruik van een betrouwbare, robuuste en gestandaardiseerde test dat een risicoprofiel toekent [1]. Er komt namelijk steeds meer wetenschappelijk bewijs dat patiënten langer en in betere gezondheid leven als je laag -, standaard – en hoog risicopatiënten verschillend behandelt [2-3]. Bovendien wil 79% van de patiënten het risicoprofiel weten omdat dit rechtstreeks verband houdt met hun prognose [4]. De data toont aan dat de test waarde biedt aan patiënten in de dagelijkse klinische praktijk. Voor opname van de test in internationale richtlijnen, zal deze goedgekeurd moeten worden door organisaties zoals ASCO, ESMO, IMWG en EMN.

 

“Ik zou het zeer op prijs stellen als de SKY92 test buiten de klinische studie beschikbaar komt zodat ik mijn behandelingsbeslissing op mijn patiënt als individu kan toespitsen en hen een passende prognose kan geven”, zegt Parameswaran Hari, een van de belangrijkste multipel myeloom autoriteiten in de VS, praktiserend arts en hoofdonderzoeker in de hierboven genoemde lopende klinische studie.

 

De SKY92 test kan op het moment van diagnosticeren, een risicoprofiel bepalen van een patiënt. Wetenschappelijke data laat zien dat hoog risicopatiënten die geen stamceltransplantatie ondergaan, naar verwachting langer leven wanneer ze behandeld worden met lenalidomide (55 maanden) in vergelijking met thalidomide (17 maanden) [2]. Een ander onderzoek naar behandeling op basis van risicoprofielen werd vorig jaar gepubliceerd. Standaardzorg voor de meeste patiënten is het ondergaan van een stamceltransplantatie maar voor laag risicopatiënten geeft een behandelingsstrategie zonder stamceltransplantatie een beter perspectief (95% leeft na 4 jaar versus 72%) en bespaart hen een zware ingreep. Hoog risicopatiënten behalen juist betere resultaten als ze een transplantatiestrategie volgen (68% leeft na 4 jaar versus 22%) [3].

 

“Ik ben buitengewoon verrast door de tussentijdse resultaten van onze klinische studie”, zegt Dharminder Chahal, CEO SkylineDx dat de SKY92 test ontwikkelde. “We weten nu dat onze test in 42% van de gevallen aanvullende, cruciale informatie beschikbaar maakt voor patiënten en artsen. We zijn het aan alle betrokkenen verplicht om deze test in een versneld tempo beschikbaar te maken voor. In dit streven dring ik aan op een samenwerking van en met de medische richtlijncommissies, regulerende instanties en verzekeraars”, stelt Dharminder Chahal.
 

Voetnoten

  1. Hari, et al. 2019. EHA Abstract PF620 (link). Posterpresentatie tijdens EHA op vrijdag 14 juni 2019 van 16.30-19.00, poster area. Amsterdam RAI Exhibition and Convention Centre.

  2. Kuiper, et al. 2019. EHA Abstract PS1374 (link). Posterpresentatie tijdens EHA op zaterdag 15 juni 2019 van 16.30-19.00, poster area. Amsterdam RAI Exhibition and Convention Centre.

  3. Hofste op Bruinink, et al. 2018. ASH Abstract 3186.

  4. Wordt op een later moment gepubliceerd in aanvulling op Van Dongen – Leunis, et al. 2019. EHA Abstract PF727 (link). Posterpresentatie tijdens EHA op vrijdag 14 juni 2019 van 16.30-19.00, poster area. Amsterdam RAI Exhibition and Convention Centre.

 

Over SkylineDx

SkylineDx is een Rotterdams hightechbedrijf in de (kanker)diagnostiek met een tweede kantoor en laboratorium in San Diego, Californië, Verenigde Staten. Het bedrijf gebruikt haar expertise en ervaring om veelbelovende ontdekkingen op het gebied van gen-informatie in relatie tot een bepaalde ziekte uit de academische wereld om te zetten naar diagnostische producten die door artsen gebruikt kunnen worden. Zo wordt het mogelijk voor artsen om gepersonaliseerde behandeltrajecten op te stellen voor patiënten. Meer informatie over SkylineDx is te vinden op www.skylinedx.com (Engelstalig).